Röda, gula, gröna, blåa

De röda, de gula, de blåa, de gröna.

Oavsett om du ska samarbeta med eller leda andra personer i din
omgivning måste du kunna kommunicera. Har du någon gång blivit överraskad över
att alla inte verkar  förstå vad du säger
eller vad du menar?
Många personer har en inbyggd känsla för hur de ska matcha en annan
person och komma på samma våglängd, vilket innebär att man undviker
missförstånd, irritation, samarbetet på ett företag blir bättre och på sätt
ökas också lönsamheten.
Färre missförstånd. Mer skoj och bättre
flyt. Det får du om du vet din och kollegernas färg-personlighet. Är den röd,
grön, blå eller gul? Färgen styr hur vi tänker och reagerar. Så tänk i färg och
du har nyckeln till hur du ska matcha kolleger (och chefer) smartast!  Den optimala arbetsplatsen rymmer alla
färger. Läs följande beskrivning och du kanske kommer att känna igen dig i
flera, men försök att ta fram den färg som passar in bäst på dig!

DEN RÖDA PERSONEN ÄR:

Målfokuserad,
pådrivande, handlingskraftig, fattar beslut på eget bevåg.   Orädd, rak, direkt. Personen är rak i sin kommunikation,
röda personer är nyfikna och provar gärna nya saker. Den här personen behöver
fatta egna beslut snabbt, den behöver pressa sina gränser för att må bra. Åstadkomma
resultat. Makt inflytande. Röda personer ogillar att bli styrda och ta order av
andra. Vekhet. Att vara beroende av andra människor att misslyckas med målsättningar.  Personer som inte är röda kan uppfatta röda
personer som alltför snabba, befallande dominerande, egoistisk maktlysten. En
röd kund vill att köpet ska gå fort, raka frågor vill gärna ha allt installerat.  TID Är pengar.

Den gula personen är:

inspirerande och
motiverande, ”brinner” ofta själv och vill få med sig andra på ett positivt
sätt genom att få även dem att ”brinna”. Människor är viktiga och även om det
kan vara skönt att vara ensam ibland så finns behovet är att efter ett tag omge
sig med positiva människor och tanka energi, En energimänniska som går upp och
ner i sina känslor ofta beroende på inspiration och energi. En gul person
behöver kontakt m ed positiva människor, erkännande, vänlighet och samarbete.
Gula personer ogillar att bli personligt utnyttjande, att bli förnekad som
person, vistas i slutna och tysta miljöer. Personer som inte är gula kan
uppfatta gula personer som Egenkära, känslosvallande, mycket snack och lite verkstad,
pladdrig, överpositiv. En gul kund vill gärna ha det nyaste häftigaste och gör
gärna impulsköp.

Den blåa personen är:

Systematisk, metodiska och logisk. En blå person är noga
med regler och riktlinjer ska följas och vill fatta faktabaserade och sakliga
beslut framför känslomässiga. Den här är en person som är formell, exakt och
seriös i sin framtoning och ”inte drar” med ett svar utan att ta reda på fakta,
vilket ofta gör att den personen oftast är specialist inom sitt område. En blå
person behöver regler och riktlinjer, logik och systematik, fakta och
saklighet, klara förutsättningar och beprövade metoder. En blå person ogillar
aggressiva och irrationella personer, ospecificerade uppgifter, beslut utan
faktagrund, pressade situationer. Personer som inte är blåa kan uppfatta blåa
personer som defensiva, håller alltför hårt på vad som är rätt och fel.
Konflikträdd, känslokall, petig och saktfärdig. En blå kund är en person som
har läst tester på nätet och vet precis vad han ska ha, en sådan person ska man
vara saklig med.

Den gröna personen är:

Professionalism och grundlighet är ledstjärnor. En grön
person är noga med att ge service till andra människor. Detta är en person som
kan lyssna aktivt. En grön person är en pålitlig och lojal vän eller
arbetskamrat. Detta är en riktig lagspelare. Den här personen gillar att
slutföra uppgifter och vill inte lämna något oklart. Säger inte ofta nej om
någon ber om hjälp. Är ofta lugn, pedagogisk och eftertänksam. Den här personen
behöver planering och struktur. Delaktighet och stabilitet. Kunskap för att
göra ett bra jobb. Lojalitet och ärlighet. Få tid att avslutasina
arbetsuppgifter. En grön person ogillar alltför snabba förändringar, otrygga
och ostrukturerade arbetsförhållanden. Att inte vara delaktig, att inte bli
lyssnad på, att inte få tillräckligt med information. En person som inte är
grön kan uppfatta en grön person som förändringsobenägen, långsint, glömmer
inte en oförrätt, undfallande, vill alltid ha garantier. En grön kund värnar om
trygghet och vill gärna ha en längre garanti.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *