Ditt självförtroende är din guldgruva

 

Att jobba med sitt självförtroende är nog den viktigaste
enskilda faktorn för mänsklig resursutveckling. Med självförtroende syftar jag
här på en persons uppfattning om sina kunskaper och förmågor inom aningen inom ett
visst område eller rent generellt. Men det kan även handla om en form av situationsanpassat
självförtroende vilket avser personens uppfattning i en viss situation.

 

Att jobba med mental träning för att förbättra självförtroende
innebär att jobba med att utveckla tron på sin förmåga. Det handlar om att övervinna
osäkerhet, blyghet och prestationsångest. Sätten att göra detta på är många,
exempelvis kan du använda olika cd skivor där man konkret tränar med
avslappning och självförtroende träning för olika ändamål. Det viktiga i alla
de alternativ som finns är att den mentala avslappningen ger dig möjlighet att
komma i konkat med dina dolda resurser, ditt inre, vilket är den plats där du
styr dina tankar, både medvetna och omedvetna.

 

Det första du måste göra är dock det enklaste men samtidigt
det svåraste, du måste nämligen bestämma dig för att ha ett bra självförtroende
och det enklaste sätter att göra detta är att börja tro på sig själv, på dina
kvalitéer och dina kunskaper, dina färdigheter inom det eller de områden som är
viktiga för dig. Som vanligt gäller här att sätta upp mål och sedan bryta ner
dessa i delmål för att sedan träna din hjärna i att uppnå dessa del- och
slutmål. Under resans gång gäller det även att hela tiden berömma dig själv och
andra när du/ ni uppnår era mål. För kom ihåg vad jag sagt tidigare, det finns
ingen som kan ge dig själv det beröm du så väl behöver som du själv, och
hjärnan tror lika mycket på den J

 

När du väl bestämt dig för att skaffa ett bra
självförtroende så kommer nästa steg, att ändra dina tankar. Du måste i alla
lägen alltid bli din egen bästa vän, den som lyfter upp istället för att trycka
ner, den som ser öppningar i stället för hinder, att fokusera och minnas det
som går bra och slänga bort det som går dåligt, du måste kort och gott döda
dina negativa tankar. Du behöver inte, och ska inte heller söka efter de stora
sakerna som du vill eller önskar ska/skulle ha hänt dig, sök i stället efter
många, små saker och tillfällen som du lyckats med och som gjort att du känt
dig extra glad. Fokusera på dessa och du kommer snart att märka att den
negativa delen av ditt jag blir allt tystare och med detta att ditt jag och
självförtroende växer.

 

För att kunna göra detta krävs ett tredje steg och detta kan
vara det jobbigaste för många, vi måste nämligen våga föra fel, att anta olika
utmaningar och känna att trots att vi inte lyckades fullt ut så gjorde vi något
stort, vi vågade. Se till att vara medveten om din rädsla men ändå göra det du
tänkt dig. Även här kan du hjälpa dig själv genom att hjälpa andra och detta
genom att du själv måste acceptera människor i motgång, acceptera att andra
människor i din omgivning kan och kommer att göra fel och detta utan att ranka
ner på dem. För om du visar på en förståelse för dem kommer de att göra det mot
andra och till slut kommer det att komma tillbaka till dig, när du som bäst
behöver det.

 

Det fjärde steget handlar om kunskap. För som en vis man en
gång sa, är kunskap delvis makt men det är även makt att stärka ditt själv. För
tänk efter själv vad är som ofta gör dig osäker eller sätter ditt
självförtroende i gungning? Svaret är många gånger att du inte känner sig säker
på området och desto fler ”frågetecken” du kan göra dig av med desto säkrare
kommer du att bli.

 

För att göra ett långt utlägg kort så handlar möjligheten
att få ett bra självförtroende egentligen ”bara” om förtroende för den egna
förmågan, så se till att bygga din egen guldgruva och tro på dig själv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *